En rörelse för bättre tider

 
 
 
havet_kust.jpg
 

Tillsammans med Björn Dahlbäck, tidigare chef för Polarforskningssekretariatet, föreläser vi och inbjuder till samtal om inre och yttre hållbarhet. Vi talar om forskningens och nyfikenhetens betydelse för att hitta lösningar för att motverka klimatförändringarna, om hur vi, som privatpersoner, kan påverka och förändra för en yttre men också samtidigt en inre hållbarhet.

Vad driver oss
Vi vill att vårt arbete bidrar till ett bättre samhälle. För den enskilda människan, för organisationer och företag. Vi vill uppleva en tydlig rörelse i samhället för bättre tider. När vi arbetar tillsammans med er kommer ni märka att det är detta som i grunden driver oss.

Vad kan vi?
Vi kan tillsammans med uppdragsgivare skapa effektiva planer, strukturer och genomförande för ökad hållbarhet i organisationen. Det kan röra organisationens ambitioner att agera hållbart internt eller i sitt erbjudande till en marknad eller publik.
Men framför allt vill vi att hållbarheten kommuniceras ut till alla i organisationen. Den får inte komma i andra hand när vi gjort allt det andra vi behöver göra. Vi vill att ni ska vara den som tar vår stafettpinne och springer vidare med den övertygelsen som behövs för att förändra.

Hur gör vi?
Vi är extremt nyfikna på hur ni agerar och tänker och den nyfikenheten kommer du märka i vår frågvishet. Och en del frågor kan hända att du inte direkt ser relevansen i. När vi har en tillräcklig samsyn kring vart ni vill gå och vilka hinder som finns på vägen så presenterar vi ett detaljerat förslag med tydliga hållplatser och målgång.

Mer än 80 års erfarenhet
När vi lägger samman våra olika erfarenheter, lärdomar och kompetenser så blir det ett djup och en bredd väl anpassat för just hållbarhetsfrågor.

Conchi har arbetat som fotograf, redaktör och utställningsproducent.
Björn har arbetat med forskning, organisationsutveckling och miljöfrågor. Ofta som ledare.

Conchi har genom sina rötter i två olika länder bland annat utvecklat en förmåga att läsa av olika kulturer. Björn har genom sitt internationella arbete bland annat lärt sig samverkan på internationell nivå.