lunchkonsert.jpg

Beställ en fotograf och formgivare

Med erfarenhet om museernas behov och möjligheter kan jag hjälpa ditt museum med: filmer till sociala kanaler, digitala berättelser till utställningar, historisk dokumentärfilm, digitala utställningar, fotografering av föremål, inspelning av föreläsningar, workshoppar i digital storytelling, layout av broschyrer, kataloger eller affischer och redigering av bilder.

 

Digitala berättelser

Utan berättelser är allt bara döda ting. Berättelsen är vår viktigaste form för att skapa och dela med oss av erfarenheter och kunskap. Vems röst hörs? Vems röst bevaras? Och varför.

Att samla in berättelser är nödvändigt för att se hur världen ser ut ur olika perspektiv. Det finns många sätt att samla in berättelser, digitala berättelser är de man lyssnar på och minns. Digitala berättelser möjliggör ett titthål in i de djupaste erfarenheter och berör oss.

För Jönköpings läns museum producerade jag 100 år av glömska, en utställning för att synliggöra kvinnors osynlighet i historien. I samband med utställningen startades en wikipediaskrivstuga där fler kvinnor skrevs in i wikipedia. Utställningen blev väldigt uppmärksammad och fick nationell spridning.

 

Historisk dokumentärfilm

Museer, arkiv och hembygdsföreningar har en skatt av berättelser. Att skapa en historisk dokumentärfilm med allt samlat material öppnar upp dörrar för glömda - och gömda - berättelser. Film berör på ett helt annat sätt än text och den blir tillgängligt för fler människor. Allt fler företag och myndigheter använder sig av berättelsernas kraft.

Digitala utställningar

En utställning kan visas på många sätt. Att göra en digital utställning av en fast utställning är ett kreativt sätt att göra utställningen mer tillgänglig och att sprida den till de målgrupper som inte brukar besöka museer.

En digital utställning kan också skapas bara för den digitala världen.