Film, film, film…

Företagsfilm, presentationsfilm, produktfilm, informationsfilm…det behöver inte vara så svårt.

Rörlig media är det som mest - och snabbast - fångar vårt intresse.

Jag hjälper dig att hitta berättelsen och skriva manus.

Mina produktioner är enkla vad gäller teknik och starka vad gäller känsla. Jag använder mig av metoden digital storytelling för att snabbt komma fram till kärnan.