Digitala berättelser

Utan berättelser är allt bara döda ting. Berättelsen är vår viktigaste form för att skapa och dela med oss av erfarenheter och kunskap. Vems röst hörs? Vems röst bevaras? Och varför?

Att samla in berättelser är nödvändigt för att se hur världen ser ut ur olika perspektiv. Det finns många sätt att samla in berättelser, digitala berättelser är de man lyssnar på och minns. Digitala berättelser möjliggör ett titthål in i de djupaste erfarenheter och berör oss.

historisk-lag.jpg

Hur kan vi använda digitala berättelser?

Digitala berättelser kan användas på många sätt. En hembygdsförening samlade in dagens berättelser genom en grupp unga människor, som berättade om sin hembygd.

Företag/institutioner/föreningar använder berättelser för att med närvaro berätta varför de egentligen bedriver sin verksamhet.

Forskare, arkeologer, museer, skolor, patienter använder digitala berättelser för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet på ett vis som berör och öppnar upp för större förståelse.

För Jönköpings läns museum producerade jag 100 år av glömska, en utställning för att synliggöra kvinnors osynlighet i historien. I samband med utställningen startades en wikipediaskrivstuga där fler kvinnor skrevs in i wikipedia. Utställningen blev väldigt uppmärksammad och fick nationell spridning.

 

Workshop i digital storytelling

En workshop pågår i regel i två till tre dagar. Vi varvar föreläsningar om dramatik, om att skriva kreativt, vi lär oss redigera fotografier, spela in vår egen röst och slutligen klippa filmerna.

 

En kort film om en workshop i digital storytelling