Varför syns inte kvinnor i historien

En föreläsning om varför kvinnor inte syns i historien och hur det påverkar vår tid och våra ungdomar.

Digital storytelling

Vad är en digital berättelse och hur kan du använda dig av digitala berättelser i din organisation? Jag föreläser om metoden och vidar berättelser som använts till olika ändamål.

Hållbarhet

Tillsammans med Björn Dahlbäck, fd gd på Polarforskningsintitutet, föreläser vi om inre och yttre hållbarhet. Vi pratar om polarforskningens betydelse för att hitta lösningar på klimatförändringarna, om hur vi, som privatpersoner, kan påverka och förändra  för en yttre men också en inre hållbarhet.

Att vandra

Studier visar på vandringen många fördelar med att vandra. Bara att vistas i naturen har visat sig öka det psykiska välbefinnandet. Att sedan vandra, ibland i dagar och veckor, gör något med oss som ökar kreativiteteten, gör oss skarptänkta, mer hållbara och lyckligare.
Jag pratar om mina vandringar längs tre Caminoleder och på Skåneleden och visar bilder och film samt ger tips.

Varför syns inte kvinnor i historien
Varför syns inte kvinnor i historien
Workshop i digital storytelling
Workshop i digital storytelling
Föreläsning om hållbarhet
Föreläsning om hållbarhet
Föreläsning om att vandra
Föreläsning om att vandra