Workshoppar i digital storytelling

Digitala berättelser kan användas på många sätt.

En hembygdsförening samlade in dagens berättelser
genom en grupp unga människor,
som berättade om sin hembygd.

Företag/institutioner/föreningar använder berättelser
för att med närvaro berätta varför de
egentligen bedriver sin verksamhet.

Forskare, arkeologer, museer, skolor, patienter
använder digitala berättelser för att dela med sig
av sin kunskap och erfarenhet på ett vis som berör
och öppnar upp
för större förståelse.
Berättelsen är vår viktigaste form att skapa
och dela med oss av erfarenhet och kunskap.

Hur går det till på en workshop?
Jag håller workshoppar som varar 2-3 dagar. Vardagar eller helger. Max 10 personer i varje grupp. Ingen behöver förkunskaper.
 

Utställningen "100 år av glömska" ville visa på kvinnors osynlighet i historien. Genom att samla in digitala berättelser från länet kreerades utställningen. "Mamma till min mamma" är en av 25 berättelser som samlades in.

 

Workshop i digital storytelling

En kort film om hur en workshop i digital storytelling kan gå till.

 

Vad är digital storytelling?

Vad är digital storytelling?