Digitala berättelser

Utan berättelser är allt bara döda ting.
Berättelsen är vår viktigaste form
för att skapa och dela med oss
av erfarenheter och kunskap.
Vems röst hörs?
Vems röst bevaras?
Och varför. 

Att samla in berättelser är nödvändigt för att se
hur världen ser ut ur olika perspektiv.
Det finns många sätt att samla in berättelser,
digitala berättelser är de man lyssnar på
och minns.
Digitala berättelser möjliggör ett titthål
in i de djupaste erfarenheter
och  berör oss.